Welke therapeut hebt u nodig?

Naar wie kunt u toegaan, als u hulp zoekt bij psychische klachten? Afhankelijk van wat uw probleem is, kunt u zich wenden tot de huisarts, de Generalistische basis-Gestelijke Gezondheids Zorg en de Gespecialiseerde- Geestelijke Gezondheids zorg (S GGZ)

Als u hulp zoekt voor psychische problemen, is een gesprek met uw huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en u informeren over mogelijkheden van hulpverlening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u in ieder geval een verwijzing nodig van de huisarts.

De juiste verwijzing
Sinds 2014 gelden de volgende regels om voor vergoeding in aanmerking te komen: Voor ten hoogste twaalf gesprekken krijgt u de verwijzing 'Generalistische basis GGZ'.

Gaat het om aandoeningen zoals angsten, depressiviteit of traumatisering, dan hebt u een verwijzing nodig waarop vermeld staat: 'Gespecialiseerde GGZ'.

Psycholoog
U kunt heel goed naar generalistische basis psycholoog gaan als u minder dan een half jaar last hebt van uw probleem; als u er niet eerder voor behandeld bent en uw probleem zich niet over meerdere levensgebieden uitstrekt.

Psychotherapeut sinds 2014, Gespecialiseerde ggz verlener
Behandeling bij een gespecialiseerde ggz verlener is aan te raden als u langer dan een half jaar last hebt van uw probleem en/of als uw probleem meer gebieden (relatie, werk, vrienden) beïnvloedt of als u eerder behandeld bent bij een andere hulpverlener voor deze problemen.

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo