Psychotherapie

Voordat u begint met een psychotherapie, nodig ik u uit voor een intakegesprek. Daarin maken we kennis en probeer ik een indruk te krijgen van wat er aan de hand is. We schatten beiden in of u aan het juiste adres bent. En ik ga na of psychotherapie voor u geschikt is. Als dat het geval is, volgen er nog twee gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen, om een voorstel te bespreken voor een bepaalde vorm van therapie, en om tot een behandelplan te komen. Daarna begint de feitelijke behandeling.


Kennismaking en intake
Wat kunt u verwachten van de eerste intakegesprekken? Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, zal ik u vragen naar uw persoonlijke leven en voorgeschiedenis. Ik zal bijvoorbeeld vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s). Ook over wat u in voorgaande jaren zoal hebt meegemaakt, hoe uw leven tot nu toe is verlopen; wat u ervaart als positief en als negatief.

Ik zal ook met u praten over wat u zelf tot nu toe geprobeerd hebt om de problemen op te lossen. En wat u nu wilt, welke ideeën u hebt over het veranderen van uw situatie. Op basis van wat de gesprekken aan antwoorden opleveren, zal ik een indicatie stellen.

Persoonlijke situatie bepalend

Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen. Als u in uw privéleven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen hebt meegemaakt, kan therapie te veel zijn op dat moment. Daarom maak ik tijdens de gesprekken, naar aanleiding van wat u vertelt, ook een inschatting van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of therapie een passende vorm van hulp is. En zo ja welke specifieke vorm.

 

Advies voor therapie
In een adviesgesprek zal ik vervolgens de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Ik zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis hiervan kunt beslissen of de therapie u iets lijkt.

Het kan zijn dat ik u - naar aanleiding van uw persoonlijke omstandigheden en ervaringen - adviseer om eerst stabiliteit in uw situatie te brengen. In dat geval kunnen we eerst met steunende en structurende gesprekken beginnen, om zo de nodige stabiliteit te verkrijgen.

Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt.

Vragenlijst

Het is de bedoeling dat u aan het begin en aan het eind van uw behandeling een vragenlijst invult, zodat die het verloop van uw klachten zichtbaar kan maken. Het invullen van vragenlijsten ten behoeve van de klachten aan het begin en aan het einde van de behandeling is verplicht bij verzekerde zorg. Deze zogenaamde ROM metingen zijn een vereiste vanuit de zorgverzekeraars.

E-Health

Ik zet E-Health in als ondersteunende therapievorm. Clienten kunnen naar eigen behoefte en buiten de sessies in een beveiligde internetomgeving digitale formulieren invullen, dagboeken bijhouden en bestanden delen met de behandelaar.

Hoe lang kan de behandeling duren?
In het begin zal ik met u bespreken wat de vermoedelijke duur van de behandeling is. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht.

 

De therapie beeindigen
Als cliënt staat het u vrij op elk gewenst moment de therapie te beendigen. Maar over het algemeen besluiten cliënt en behandelaar in overleg wanneer de therapie stopt. Het kan zijn dat u de therapie wilt beeindigen maar dat ik daar anders over denk. Dan is het verstandig om de reden van uw beslissing te bespreken. Wij kunnen daar immmers allebei van leren en ik kan u helpen om een andere behandelaar te vinden.

 

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo