Informatie voor verwijzers

 

Huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten en hulpverleners in de GGZ kunnen cliënten zowel telefonisch als via het  Contactformulier op deze site aanmelden. Indien nodig, neem ik tussentijds contact op voor overleg.

Misschien wilt u als verwijzer een client bij mij aanmelden. Contra-indicaties voor verwijzing naar deze praktijk zijn ernstige eetstoornissen of suicidaliteit. Na telefonische of schriftelijke aanmelding via de website, vind ik het prettig als u een verwijsbrief stuurt met daarin de informatie die u van belang vindt. De client kan zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Bij een spoedindicatie kunnen we de behandeling direct starten.

Overleg

Met toestemming van de client kan ik u na de intakefase kort berichten over bevindingen en voorgestelde behandeling. Ook gaandeweg is collegiaal overleg mogelijk. Aan het einde van de behandeling zal ik u op de hoogte brengen over het verloop van de behandeling en het resultaat.

 De verwijsbrief

Als handreiking kunt u hier lezen wat de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten op schrift heeft gesteld.

Checklist verwijsbrief naar de
generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz

 

Voor behandeling in de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. In deze checklist spreken we daarom alleen over de huisarts. De POH-GGZ mag niet verwijzen.

Als de huisarts een cliënt naar u doorverwijst, dient de verwijsbrief te voldoen aan bepaalde regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars. Indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-stoornis en de huisarts niet zelf kan behandelen, verwijst de huisarts door naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz.

Generalistische basis-ggz
De huisarts kan patiënten doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens - op basis van diagnostiek door de ggz-professional - in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komen zij terecht in de Behandeling Chronisch.

Gespecialiseerde ggz
Zijn de problemen complexer en langdurend dan kan de huisarts naar de gespecialiseerde ggz verwijzen, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Checklist
Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

  • Naam en functie van de verwijzer

  • AGB-code van de verwijzer

  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-5 code, maar het mag wel.

  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz* of

verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.


* De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geef ik als ggz-professional zelf.

 

 

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo