Een psychotherapeut, Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg Verlener

De specialistische geestelijke gezondheids zorg verlener of psychotherapeut. 

Een psychotherapeut is opgeleid om intensieve, langdurige psychologische hulp te verlenen.

De psychotherapeut probeert in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen inzichtelijk te maken. Wanneer het inzicht verkregen is kunnen de klachten of verdwijnen of men leert er mee om te gaan op een adequate wijze.

U kun zich het beste tot een psychotherapeut wenden als uw klachten of problemen zich over meer terreinen van uw leven negatief uitstrekken: (werk, relaties, vrienden) en als u langdurige klachten heeft als somberheid, depressie, angsten, ernstige burnout,(oorlogs)trauma's,  dwanghandelingen, lichamelijke klachten, relatieproblemen, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken.

Psychotherapie doe je niet zomaar. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en er samen met uw psychotherapeut naar te kijken en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. Een psychotherapeut is er voor u hier in bij te staan.

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo