De generalistische basis - ggz of gespecialiseerde - ggz

Generalistische basis - geestelijke gezondheids zorg

Een gezondheidszorgpsycholoog, gb-ggz, is een aan de universiteit opgeleide psycholoog die werkzaam is in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen

Eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die een aparte opleiding voor de eerstelijnspychologische zorg heeft gedaan en die opgenomen is in het register van de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen (LVE). Bij een eerstelijnspsycholoog kunt u in principe altijd terecht, ongeacht uw leeftijd, ongeacht uw persoonlijke problemen, alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met uw partner of samen met uw kind. De eerstelijnspsycholoog is makkelijk bereikbaar: er zijn nauwelijks wachttijden.

De eerstelijnspsycholoog is net als de huisarts geen specialist maar juist een generalist. Hij is een zelfstandig beroepsbeoefenaar, en biedt hulp aan mensen met klachten van psychische of psychosomatische aard. Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Heeft u:

  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden;
  • psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid;
  • last van dwanghandelingen;
  • problemen in relaties, thuis of daarbuiten;
  • seksuele problemen;
  • problemen met uw werk, studie of juist vanwege werkloosheid;
  • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen;
  • problemen met ouder worden?

De eerstelijnspsycholoog richt zich in de eerste plaats op het probleem. De psycholoog zal in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen of klachten. Het kan zijn, dat de eerstelijnspsycholoog zelf met u aan die problemen gaat werken of dat hij in overleg met u besluit, dat het beter is u door te verwijzen, naar een tweede lijns zorgverlener of psychotherapeut, sinds 2014 heet dit: gespecialiseerde - geestelijke gezondheids zorg, g - ggz.

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo