Klachten

Misschien bent u niet tevreden over uw behandeling. U kunt dan verschillende dingen doen; uw twijfels met mij bespreken, bemiddeling zoeken als we niet tot overeenstemming komen, of een klacht indienen bijeen van de instanties die daartoe zijn opgericht.

Aankaarten
Het kan zijn dat de behandeling niet verloopt zoals u had gedacht. In dat geval raad ik u aan dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken. Met twijfels blijven rondlopen, bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die wij in een gesprek uit de weg kunnen ruimen.

Bemiddeling
Lukt het niet de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt contact opnemen met de coordinator van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. U kunt de namen ook bij de LVVP opvragen.

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddelen geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patienten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector van 1995 - getoetst aan de beroepscode van de NVP.

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege
Hebt u een klacht over een geregistreerde psychotherapeut dan kunt u die indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 

 

 

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo