Vergoedingen en tarieven

Wat is de voorwaarde voor vergoeding door een zorgverzekeraar? Waarop wordt die vergoeding gebaseerd? En wat zijn de tarieven als de behandeling buiten de verzekerde zorg valt?


Eerste voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt:DSM-V stoornis, bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie. Verder hebt u een juiste verwijzing van uw huisarts nodig om voor een vergoeding uit de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen. Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars afgesloten.

Vergoeding van de "Generalistische basis GGZ"

Sinds 2014 geldt dat u de verwijzing "Generalistische basis GGZ" krijgt als het gaat om te hoogste twaalf gesprekken.

Vergoeding

De vergoeding hangt samen met het "zorgproduct" dat u afneemt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten: licht (maximaal 5 sessies), middel (6-8 sessies) of intensief (9-12) sessies. Als bij intake blijkt dat er  geen sprake is van klachten die voor vergoeding in aanmerking komen, dan wordt een transitieproduct bij de verzekeraar gedeclareerd (2 sessies).

Vanauit het basispakket

Het totaal aantal minuten zorg (directe- en indirecte tijd) wordt achteraf aan de verzekeraar gefactureerd. U krijgt de behandeling vergoed vanuit het basispakket. Wel hebt u een wettelijk eigen risico van €385,- in 2019 voor alle zorg samen uit het basispakket. Er geldt vanaf 2014 geen eigen bijdrage meer voor psychologische zorg.

Bij te laat of niet afzeggen

Als u korter dan 48 uur voor een geplande afspraak afzegt of een afspraak zonder bericht niet nakomt, moet ik een sessie in rekening brengen a €50,-.

Vergoeding van de "Specialistische GGZ"

Gaat het om aandoeningen zoals angsten, depressieviteit of traumatisering, dan hebt u een verwijzing nodig waarop vermeld staat: "Specialistische GGZ".

Deze praktijk heeft contracten met de volgende verzekeraars:

Achmea / zilveren kruis, CZ. DSW, De Friesland, Menzis, Multizorg en VGZ

 

Tarieven buiten vergoeding

Sommige behandelingen, zoals die van werkproblemen, relatieproblemen en aanpassingsproblemen worden niet meer vergoed uit de basisverzekering. Valt uw aandoening buiten de verzekerde zorg, dan gelden onderstaande tarieven, die u uit eigen middelen moet betalen. Ik stuur in dat geval maandelijks een factuur. De diensten zijn vrijgesteld van BTW.

  • Intake: E83,50 voor 45 minuten directe tijd, 15 minuten voor indirecte tijd (administratie)
  • Vervolgconsult: E83,50 voor 45 directe tijd, 15 minuten voor indirecte tijd
  • Telefonisch consult: E21,- voor 15 minuten
  • E-consult: E21,-

 

 

 

 

 

 

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo